Ζητείται δικηγόρος

Ζητείται δικηγόρος σε δικηγορικό γραφείο στο κέντρο της Αθήνας, με εμπειρία στο εργατικό ή ασφαλιστικό δίκαιο. Ιδιαίτερη εμπειρία στην σύνταξη δικογράφων, καλή γνώση Η/Υ. Ωράριο 9.00 έως 18.00 και αμοιβή 1.000 ευρώ, κάλυψη των 2/3 των ασφαλιστικών εισφορών και του ΦΠΑ. Αποστολή βιογραφικών στο kdtsoukalas@gmail.com.