Ζητείται δικηγόρος

Ζητείται δικηγόρος με 2ετή τουλάχιστον εμπειρία για εσωτερική συνεργασία σε δικηγορικό γραφείο στο κέντρο της Αθήνας με αντικείμενο την παροχή νομικών συμβουλών στον τομέα της επενδυτικής δραστηριότητας νομικών και φυσικών προσώπων και νομικής συνδρομής στην ίδρυση και την λειτουργία εταιρειών. Το ωράριο εργασίας είναι 10.00-18.-00, με παρεχόμενη αμοιβή 1000 ευρώ πλέον ΦΠΑ καθώς και κάλυψη 2/3 των ασφαλιστικών εισφορών. Παρακαλούμε όπως αποστείλετε τα βιογραφικά σας σημειώματα στο civilegal@gmail.com