Ζητείται δικηγόρος

Από Δικηγορικό γραφείο ζητείται συνεργασία με Δικηγόρο, με τουλάχιστον τριετή εμπειρία για το χειρισμό υποθέσεων  Αστικού και Εμπορικού Δικαίου. Ωράριο 09:00 έως 18:00. Αμοιβή 1.200,00€ πλέον ΦΠΑ, πλέον ασφαλιστικών εισφορών 1ης κατηγορίας. Αποστολή βιογραφικών στο emailzacharakichlaw@gmail.com