Ζητείται δικηγόρος

Το Δικηγορικό Γραφείο Μαρία Μοσχοπούλου & Συνεργάτες, αναζητεί Δικηγόρο Αστικού Δικαίου, με εμπειρία από 3 – 5 έτη.

Οι αρμοδιότητες αφορούν στον έμπειρο και σοβαρό χειρισμό υποθέσεων Αστικού και Εμπορικού Δικαίου σε επίπεδο Δικηγορικής Πρακτικής (Δικαστήρια) όσο και συμβουλευτικό. Για το λόγο αυτό απαιτείται το αντίστοιχο επιστημονικό επίπεδο του συναδέλφου στον τομέα του Αστικού Δικαίου όσο και η προγενέστερη πρακτική εμπειρία χειρισμού υποθέσεων.

Το ωράριο θα είναι σταθερό 9:00 – 18:00 και η αμοιβή θα ξεκινήσει από το ποσό των 1.000 Ευρώ (+2/3 ασφαλιστικών εισφορών + ΦΠΑ) ενώ θα υπάρχει προοπτική μισθολογικής εξέλιξης.

Τα βιογραφικά μπορούν να σταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@mmlegal.gr και θα τύχουν εμπιστευτικότητας.