Ζητείται δικηγόρος

Δικηγορική εταιρία στο Κολωνάκι αναζητά νέο δικηγόρο για πλήρη απασχόληση, με αντικείμενο τη μαχόμενη δικηγορία στο αστικό και δημόσιο δίκαιο. Προσφέρεται άριστο εργασιακό περιβάλλον με ωράριο εργασίας 09:00-17:00 και αποδοχές 1000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ και κάλυψη των 2/3 των ασφαλιστικών εισφορών. Παρακαλείσθε για αποστολή βιογραφικών στη διεύθυνση: chr.georgakopoulos@gmail.com