Ζητείται δικηγόρος

Δικηγορικό Γραφείο στον Πειραιά αναζητά συνεργασία με νέο ή νέα δικηγόρο. Τομείς ενασχόλησης: Αστικό, Ποινικό, Δίκαιο Αλλοδαπών, Αγοραπωλησίες Ακινήτων (Μάχιμη Δικηγορία). Θα εκτιμηθεί εμπειρία στην σύνταξη δικογράφων και παραστάσεις σε δικαστήρια (αστικά – ποινικά).

Ωράριο: 9.00-17.00, αμοιβή: 1.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ, κάλυψη των 2/3 των εισφορών και ανάλογη με τα προσόντα του ενδιαφερομένου.

Αποστολή βιογραφικών στο info@mrlegalservices.com