Ζητείται δικηγόρος

Ζητείται συνεργάτης (νομικός) για σταθερή συνεργασία με συμβολαιογράφο, πλήρη απασχόληση. Επιθυμητή προϋπηρεσία στην αναγκαστική εκτέλεση, 1000 ευρώ πλέον ΦΠΑ και 2/3 εισφορών.
Αποστολή βιογραφικού στο
Κατηγορία: Νέοι Δικηγόροι