Ζητείται δικηγόρος

Δικηγορικό γραφείο στο Κέντρο των Αθηνών με ενασχόληση με το αστικό και το εμπορικό δίκαιο, αναζητά  για πλήρη απασχόληση/συνεργασία  νέο/α  δικηγόρο  με σχετική εμπειρία στη σύνταξη δικογράφων και σε ελέγχους ακίνητης περιουσίας. Ωράριο 9:00 π.μ. – 17:00.

Μισθός 1.000 ευρώ πλέον ασφαλιστικών εισφορών συν φπα.
Αποστολή βιογραφικών στο email:private.law.lawyer@gmail.com