Ζητείται δικηγόρος

Δικηγορικό γραφείο που δραστηριοποιείται στις Αχαρνές, αναζητά συνεργάτη δικηγόρο με τουλάχιστον πενταετή δικαστηριακή εμπειρία για πλήρη απασχόληση σε υποθέσεις γενικής δικηγορίας, με κύρια απασχόληση την σύνταξη δικογράφων. Αρχική αμοιβή αναλόγως προσόντων 1.500 ευρώ. (με ΦΠΑ) και κάλυψη 2/3 ασφαλιστικών εισφορών. ωράριο: 09:00 με 18:00.  Βιογραφικά στο lawacharnescv@gmail.com