Ζητείται δικηγόρος

Ζητείται δικηγόρος
Η δικηγορική εταιρεία ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ με εξειδίκευση στο
δίκαιο διανοητικής ιδιοκτησίας ζητεί δικηγόρο με προοπτική μόνιμης συνεργασίας σε
υποθέσεις πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και σε υποθέσεις αστικού και εμπορικού
δικαίου και αναγκαστικής εκτέλεσης.
Απαραίτητα προσόντα: άριστη γνώση αγγλικών και καλή χρήση Η/Υ.
Ωράριο: πλήρης απασχόληση

Αμοιβή: 1.350,00 μεικτά σε πάγια αντιμισθία με πλήρη κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών

Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@aplawfirm.gr