Ζητείται δικηγόρος

Δικηγορικό Γραφείο στο κέντρο της Αθήνας αναζητά νέο/α δικηγόρο με εμπειρία στην σύνταξη αστικών δικογράφων. Μηνιαία Αμοιβή 1000€ πλέον φπα και κάλυψη των 2/3 ασφαλιστικών εισφορών. Ωράριο 9.00 – 18:00. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail lambrosbreanos@gmail.com.