Ζητείται δικηγόρος

Ζητείται συνεργάτης (νομικός) για άμεση σταθερή συνεργασία με συμβολαιογράφο, πλήρη απασχόληση. Επιθυμητή προϋπηρεσία στην αναγκαστική εκτέλεση, 1000 ευρώ πλέον ΦΠΑ και 2/3 εισφορών.
Κατηγορία: Νέοι Δικηγόροι