Ζητείται δικηγόρος

Δικηγορικό γραφείο στην Αθήνα αναζητά συνεργάτη δικηγόρο για πλήρη απασχόληση.

Γνώση και εμπειρία στον τομέα της αναγκαστικής εκτέλεσης θα ληφθεί ιδιαιτέρως υπόψη.

Ωράριο 09:00 – 17:00.

Ενδεικτική ελάχιστη αμοιβή 1000€ πλέον ΦΠΑ και κάλυψη 2/3 ασφαλιστικών εισφορών.

Αποστολή βιογραφικών στο kflor@otenet.gr