Ζητείται δικηγόρος

Η δικηγορική εταιρεία JURE «ΜΟΥΡΓΕΛΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» επιθυμεί την πρόσληψη δικηγόρου με τουλάχιστον διετή εμπειρία στον τομέα της επιδίκασης απαιτήσεων και του δικαίου της αναγκαστικής εκτέλεσης, με τις ακόλουθες αρμοδιότητες :

Επιδίκαση απαιτήσεων

Επιμέλεια επιβολής κατασχέσεων

Εποπτεία πλειστηριασμών και αναγγελία απαιτήσεων

Προετοιμασία και σύνταξη δικογράφων σε υποθέσεις εμπορικού και τραπεζικού δικαίου

Εκπροσώπηση πελατών σε δικαστήρια Αττικής

 

Πρόσθετα απαιτούμενα προσόντα:

Οργανωτικότητα, επιμέλεια και αίσθηση ευθύνης

Ικανότητα διαχείρισης πολλαπλών εντολών

Ικανότητα συνεργασίας σε ομάδα

Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και ηλεκτρονικών υπολογιστών

Τυχόν μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών θα συνεκτιμηθεί

 

Παροχές:

Φιλικό εργασιακό περιβάλλον και πλαισίωση από έμπειρους νομικούς  

Απόκτηση ουσιαστικής εμπειρίας στους τομείς του αστικού, εμπορικού και πτωχευτικού δικαίου και το δίκαιο της αναγκαστικής εκτέλεσης  

Ικανοποιητικές απολαβές (κατ’ ελάχιστον 1.000€ πλέον ΦΠΑ) και κάλυψη των 3/3 των ασφαλιστικών εισφορών

Προοπτικές εξέλιξης

Ωράριο : 10:00 – 18:00

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους στο careers@jure.gr