Ζητείται δικηγόρος

Ζητείται δικηγόρος με εργασιακή εμπειρία – ειδίκευση 5-7 ετών στο Διοικητικό Δίκαιο, για απασχόληση σε Δικηγορικό Γραφείο στην Αθήνα, με ωράριο 09.00-19.00 και απολαβές μεταξύ 1.500-2.000 ευρώ (+ ΦΠΑ) αναλόγως προσόντων. Η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου θα εκτιμηθεί. Αποστολή Βιογραφικών στο: lawathensjustice@outlook.com.gr”