Ζητείται δικηγόρος

Δικηγορική εταιρεία με έδρα στους Αμπελόκηπους επιθυμεί συνεργασία με δικηγόρο 5ετούς εμπειρίας. Επιθυμητή η εξοικείωση με το τραπεζικό δίκαιο και την αναγκαστική εκτέλεση (ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί, αναγγελίες, πίνακες κατάταξης). Απαραίτητη προϋπόθεση η ευχερής χρήση της πλατφόρμας Microsoft Office. Αμοιβή από 1.100€ πλέον ΦΠΑ, αναλόγως εξειδίκευσης και εμπειρίας και κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών σε ποσοστό 2/3. Ωράριο 09:00′ – 18:00′. Αποστολή βιογραφικών στη διεύθυνση: info@thanosvasilakis.gr, τηλ. επικ. 2106440005.