Ζητείται δικηγόρος

Η δικηγορική εταιρεία ΒΡΕΤΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΔΕ (VGLAWYERS) αναζητά δικηγόρο με πενταετή εμπειρία σε ιδιωτικές και δημόσιες συμβάσεις (συμβουλευτική δικηγορία, τυχόν εμπειρία σε δικαστήρια θα εκτιμηθεί) για μόνιμη συνεργασία. Ωράριο 10:00 με 18:30.  Έμμισθη εντολή €1.800 μεικτά (χ14). Αποστολή βιογραφικών (έως 2 σελίδες) recruitment@vglawyers.gr.