Ζητείται δικηγόρος

Δικηγορική Εταιρεία στις Αχαρνές, ζητά δικηγόρο τουλάχιστον Παρ’ Εφέταις, για πλήρη απασχόληση σε υποθέσεις Αστικού και Εμπορικού Δικαίου. Απαραίτητες καλές γνώσεις υπολογιστή και εμπειρία στη σύνταξη δικογράφων. Απασχόληση 09:00 – 18:00. Ενδεικτική αμοιβή αναλόγως προσόντων 1.200 ευρώ. (πλέον Φ.Π.Α) και κάλυψη μέρους των ασφαλιστικών εισφορών.  Βιογραφικά στο  gp.acharneslawoffice@gmail.com.

Κατηγορία: Νέοι Δικηγόροι