Ζητείται  δικηγόρος

Ζητείται  δικηγόρος από γραφείο μάχιμης δικηγορίας στις Αχαρνές για συνεργασία απο το νέο έτος. Άριστες συνθήκες εργασίας και προοπτική εξέλιξης. Αποδοχές ανάλογες προσόντων κατ’ ελάχιστον 1.000 € πλέον εισφορών συν ΦΠΑ. Αποστολή  Βιογραφικών : gplawoffice.cv@gmail.com