Ζητείται δικηγόρος

Ζητείται δικηγόρος με εργασιακή εμπειρία – ειδίκευση 5-7 ετών στο Διοικητικό Δίκαιο, για απασχόληση στο Δικηγορικό Γραφείο Τ. Κόλλιας & Συνεργάτες επί της οδού Ευελπίδων, με ωράριο 09.00-19.00 και απολαβές μεταξύ 1.500-2.000 ευρώ (+ ΦΠΑ) αναλόγως προσόντων. Η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου θα εκτιμηθεί. Αποστολή Βιογραφικών στο: info@kolliaslaw.gr