Ζητείται δικηγόρος

 Η Δικηγορική μας Εταιρεία αναζητά δικηγόρο για συνεργασία στους τομείς του Αστικού Δικαίου και του Μεταναστευτικού δικαίου με ειδίκευση στην επενδυτική δραστηριότητα και στα στελέχη επιχειρήσεων. Απαιτείται άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας και χρήσης Η/Υ. Κατώτατη αμοιβή 1000 ευρώ+ΦΠΑ με επιπλέον κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών, ώρες συνεργασίας 9:00-19:00, κατόπιν συνεννόησης. Παρακαλείσθε όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση careers@infolanara.com