ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
Δικηγορική Εταιρία  στην Αθήνα αναζητά συνεργάτη δικηγόρο για πλήρη απασχόληση σε
υποθέσεις τραπεζικού δικαίου.
Ωράριο 09:00 – 17:00.
Ενδεικτική ελάχιστη αμοιβή 1000€ πλέον ΦΠΑ και κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών.
Αποστολή βιογραφικών στο gl@lexpartners.gr / info@lexpartners.gr