Ζητείται δικηγόρος και ασκούμενος/η δικηγόρος

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΖΗΤΆ ΜΕ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ : α) ΝΕΟ/Α ΔΙΚΗΓΌΡΟ ΚΑΙ β) ΑΣΚΟΥΜΕΝΟ/Η ΔΙΚΗΓΌΡΟ ΓΙΑ ΠΛΉΡΗ ΑΠΑΣΧΌΛΗΣΗ ΜΕ ΚΎΡΙΟ ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΥΠΟΘΈΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΌ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΎ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΎ ΔΙΚΑΙΟΥ.
ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 9.00 ΠΜ – 17.30 ΜΜ.
ΑΜΟΙΒΉ : 1000,00 ΕΥΡΩ +ΦΠΑ +ΚΆΛΥΨΗ ΤΩΝ 2/3 ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΏΝ ΓΙΑ ΤΟ/ ΤΗ ΔΙΚΗΓΌΡΟ και β) 600,00 ΕΥΡΩ +ΚΆΛΥΨΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΏΝ ΓΙΑ ΤΟΝ/ΤΗΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟ/Η
ΑΠΟΣΤΟΛΉ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ: