Ζητείται δικηγόρος με εμπειρία στον κλάδο του real estate

Με περισσότερα από 25 χρόνια λειτουργίας και οργανωμένο εργασιακό περιβάλλον
στο κέντρο της Αθήνας, η Δικηγορική Εταιρεία Φράγκου επιθυμεί να εντάξει στην
ομάδα της Δικηγόρο για εσωτερική αποκλειστική συνεργασία.
Η Δικηγορική Εταιρεία Φράγκου διαθέτει ευρεία εμπειρία στον τραπεζικό και
εκτελεστικό νόμο καλύπτοντας κάθε νομικό ζήτημα που ανακύπτει για τους πελάτες
της, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
Αυτήν τη στιγμή αναζητούμε Δικηγόρο με εμπειρία στον κλάδο του real estate για να
ενταχθεί στη Νομική μας Ομάδα με έδρα την Αθήνα. Ο Δικηγόρος θα είναι
υπεύθυνος για τη σωστή διαχείριση διαδικασιών αγοραπωλησίας ακινήτων και την
ανάλυση δεδομένων ενώ θα αναλαμβάνει και την εκπροσώπηση σε δίκες.
Οι κύριες αρμοδιότητες θα είναι:
• Οργάνωση της νομικής και τεχνικής τακτοποίησης ακινήτων μετά τον
πλειστηριασμό
• Διαχείριση διαδικασιών Αγοραπωλησίας Ακινήτων και στα νομικών / τεχνικών
ζητημάτων που αναφύονται
• Σύνταξη προσυμφώνων συμβολαίων και νομικός έλεγχος προσχεδίων οριστικών
συμβολαίων
• Διεκπεραίωση  Εργασιών ενώπιον του Ελληνικού Κτηματολογίου και των
Υποθηκοφυλακείων
• Εκπροσώπηση σε δίκες περί την αναγκαστική εκτέλεση στο στάδιο του
Πλειστηριασμού Ακινήτων και μετά την Κατακύρωση αυτών
• Ανάλυση δεδομένων, συμβουλευτική επενδυτών, συντονισμός, διαπραγμάτευση και
διαμεσολάβηση με συμβαλλόμενα μέρη σε μία αγοραπωλησία
Προσόντα:
• Πτυχίο Νομικής
• Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε σχετικά θέματα δικαίου θα θεωρηθεί πλεονέκτημα
• Τουλάχιστον 3 χρόνια εμπειρία ως εταιρικός δικηγόρος / σε δικηγορικό γραφείο ή
σε εσωτερικό νομικό τμήμα
• Άριστη γνώση γραπτού και προφορικού επαγγελματικού αγγλικού λόγου
• Γνώσεις Η/Υ (MS Office, CRM)
• Ισχυρές επικοινωνιακές δεξιότητες, προφορικά και γραπτά
• Ιδιαίτερα αναλυτικές δεξιότητες με μεγάλη προσοχή στη λεπτομέρεια
Παροχές:
• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών (ξεκινώντας από 1.100 € πλέον ΦΠΑ και κάλυψη
2/3 εισφορών)
• Χρηματικό πλάνο bonus βάσει απόδοσης
• Ιδιωτική ιατρική ασφάλιση
• Δυνατή ομάδα πρόθυμη να παρέχει τις καλύτερες δυνατές λύσεις στους πελάτες
μας
• Επίσημη εκπαίδευση και ανάπτυξη