ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ’ ΕΦΕΤΑΙΣ

 
Ζητείται Δικηγόρος παρ’ Εφέταις, με δικαστηριακή εμπειρία για απασχόληση με πλήρες ωράριο (9.00-18.00), από τη δικηγορική εταιρεία “Μαμάκος – Καβαλλάρη & Συνεργάτες”, με έδρα στις Αχαρνές Αττικής.
Αμοιβή: 1.400€ (συμπ/νου ΦΠΑ) + 2/3 των εισφορών
Αποστολή Βιογραφικών: info@mklawfirm.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2102464436