Ζητείται γραμματέας

Ζητείται γραμματέας για πλήρη απασχόληση σε δικηγορικό γραφείο γενικής δικηγορίας επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, στη Νέαπολη Αττικής.
Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο ΑΕΙ, καλή γνώση υπολογιστών (word, excel, πλατφόρμες κλπ.), καλή γνώση Αγγλικών
Συνεκτιμώνται θετικά: προηγούμενη εμπειρία σε δικηγορικό γραφείο, επικοινωνιακές – οργανωτικές ικανότητες, minimum γνώση λογιστικών
Προσφέρεται ο βασικός μισθός, αλλά σε κάθε περίπτωση η αμοιβή είναι συζητήσιμη και ανάλογη των προσόντων.
Πλήρης ασφαλιστική κάλυψη.
Ωράριο σταθερό 9:00 – 17:00
e-mail επικοινωνίας: nikoc_ts@hotmail.com
Κατηγορία: Γραμματειακή Υποστήριξη