Ζητείται νέα ή νέος δικηγόρος

Ζητείται νέα ή νέος δικηγόρος από δικηγορικό γραφείο – κέντρο Αθήνας .

Τομείς ενασχόλησης: Αστικό, Εμπορικό, Ποινικό.
Θα εκτιμηθεί εμπειρία στην σύνταξη δικογράφων και παραστάσεις σε δικαστήρια (αστικά – ποινικά).
Ωράριο: 9.00-18.00, αμοιβή: 1.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ και κάλυψη των 2/3 των εισφορών.
Αποστολή βιογραφικών στο: infogklegal@gmail.com