Ζητείται νέα/ος δικηγόρος

Ζητείται νέα/ος δικηγόρος για πλήρη απασχόληση σε συμβολαιογραφείο στο κέντρο της Αθήνας με αντικείμενο απασχόλησης επιμέλεια και σύνταξη συμβολαίων  .

Αμοιβή 1200 ευρώ πλέον ΦΠΑ και κάλυψη των 2/3 των ασφαλιστικών εισφορών. Ωράριο 9:00 έως 17:00.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail : elnorary@gmail.com