Ζητείται νέος/α δικηγόρος

Ζητείται νέος/α δικηγόρος από Δικηγορικό Γραφείο στο Κέντρο της Αθήνας, με κύρια ενασχόληση στο Εμπορικό και Αστικό Δίκαιο. Ωράριο 9.00- 17.00 και αμοιβή 1.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ πλέον 2/3 ασφαλιστικών εισφορών. Αποστολή βιογραφικών στο email: info@zervalaw.gr