Ζητείται νέος/α δικηγόρος

Δικηγορική Εταιρεία στις Αχαρνές, ζητά δικηγόρο τουλάχιστον Παρ’ Εφέταις, για πλήρη απασχόληση σε υποθέσεις Αστικού και Εμπορικού Δικαίου. Απαραίτητες καλές γνώσεις υπολογιστή και εμπειρία στη σύνταξη δικογράφων. Απασχόληση 09:00 – 18:00. Ενδεικτική αμοιβή αναλόγως προσόντων 1.200 ευρώ. (πλέον Φ.Π.Α) και κάλυψη μέρους των ασφαλιστικών εισφορών.  Βιογραφικά στο  gp.acharneslawoffice@gmail.com.
Κατηγορία: Νέοι Δικηγόροι