Ζητείται νέος/α δικηγόρος

Νέος/α δικηγόρος, ζητείται από δικηγορικό γραφείο στο κέντρο της Αθήνας, για πλήρη απασχόληση, σε υποθέσεις κυρίως Δικαίου Αλλοδαπών και Ακινήτων.

Γενικότεροι τομείς δραστηριότητας:  Δίκαιο Αλλοδαπών – Ακίνητα – Αστικό Δίκαιο – Ποινικό Δίκαιο.

Προϋπηρεσία / εμπειρία στους ως άνω αναφερόμενους δύο τομείς (Δίκαιο Αλλοδαπών και Ακίνητα) θα συνεκτιμηθεί.

Αμοιβή:1.000€ + Φ.Π.Α., συν κάλυψη των 2/3 των ασφαλιστικών εισφορών υγείας.

Απαραίτητες καλές γνώσεις υπολογιστή και άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας.

Ωράριο: 09:00 π.μ. – 18:00 μ.μ.

Αποστολή βιογραφικών στο andreasgeorgallis@gmail.com