Ζητείται νέος/α Δικηγόρος

Ζητείται νέος/α Δικηγόρος με διετή τουλάχιστον εμπειρία χειρισμού υποθέσεων και σύνταξης δικογράφων, από Δικηγορικό Γραφείο γενικής δικηγορίας στο Σύνταγμα,  για εσωτερική συνεργασία με αμοιβή 1.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. και των 2/3 των ασφαλιστικών εισφορών και ωράριο 9-17.00.
Αποστολή βιογραφικών στο: dimouk@gmail.com “