Ζητείται  νέος/α δικηγόρος

Ζητείται  νέος/α δικηγόρος από Δικηγορικό γραφείο στην περιοχή του Κολωνακίου.Απαραίτητη προϋπόθεση η εμπειρία στη σύνταξη δικογράφων. Αποστολή βιογραφικών στη διεύθυνση: fvsklawoffice@gmail.com
Μισθός ενδεικτικός αναλόγως προσόντων από 1000 ευρώ, 2/3 κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών και κάλυψη ΦΠΑ.