ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΝΕΟΣ/Α ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΓΙΑ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

Από επενδυτική εταιρία με αντικείμενο την αγοραπωλησία ακινήτων. Προηγούμενη εμπειρία στο αντικείμενο θα συνεκτιμηθεί. Καθεστώς έμμισθης εντολής, ωράριο 9-5, ελάχιστη αμοιβή 1000 ευρώ. Αποστολή βιογραφικών στην ηλ. διεύθυνση hr@homesphere.gr.

Κατηγορία: Νέοι Δικηγόροι