Ζητείται νέος/α δικηγόρος

Δικηγορικό γραφείο αναζητά  νέο/α δικηγόρο για μόνιμη απασχόληση

με ωράριο 09.00 – 18.00 , αμοιβή 1000 € και κάλυψη 2/3 ασφαλιστικών εισφορών υγείας.

Βιογραφικά στο kgiampourani@kglawoffice.gr

Κατηγορία: Νέοι Δικηγόροι