Ζητείται νέος/νέα δικηγόρος

Από δικηγορικό γραφείο στον Πειραιά, με αντικείμενο το τραπεζικό δίκαιο, δίκαιο αναγκαστικής εκτέλεσης, εμπορικό δίκαιο, ζητείται νέα/ος δικηγόρος, με εμπειρία στη σύνταξη δικογράφων, για πλήρη απασχόληση. Ωράριο 09.00-19.00, αμοιβή 1000,00 ευρώ καθαρά, πλέον ασφαλιστικών εισφορών και ΦΠΑ. Αποστολή βιογραφικών στο georgekaltsas1980@gmail.com και στο info@kaltsaslaw.gr