Ζητείται νέος/νέα δικηγόρος

Ζητείται νέος/νέα δικηγόρος με εμπειρία 1-3 ετών από δικηγορικό γραφείο στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Αντικείμενο: Αστικό, Εμπορικό, Ποινικό.
Ωράριο: 09:00-18:00

Αμοιβή: 1.000€ πλέον ΦΠΑ και 2/3 ασφαλιστικών εισφορών.

Βιογραφικά στο eklaw.cv@gmail.com έως 15.2.2024