Ζητείται νεός/νέα δικηγόρος

Δικηγορικό γραφείο στο Κολωνάκι, με ύλη γενικής δικηγορίας, τόσο σε δικαστηριακό
όσο και σε συμβουλευτικό επίπεδο, αναζητά νέο/α δικηγόρο, με εμπειρία
τουλάχιστον ενός με τρία έτη, για πλήρη απασχόληση και με προοπτική για μόνιμη
συνεργασία.
Ωράριο 9:00 π.μ. – 19:00 μ.μ.
Μισθός 1.000€, πλέον κάλυψης 2/3 ασφαλιστικών εισφορών και Φ.Π.Α.
Αποστολή βιογραφικών: info@theodoropouloslaw.com