Ζητείται νέος/νέα δικηγόρος

Ζητείται ΝΕΟΣ/ΝΕΑ δικηγόρος από δικηγορικό γραφείο πλησίον του μετρό ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ. Τομείς ενασχόλησης: αστικό, εμπορικό, δίκαιο μετανάστευσης και ιθαγένειας. Απαραίτητη η άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας και χειρισμού Υ/Η. Ωράριο εργασίας: 9.00-17.00, αμοιβή: 1.000 ευρώ + κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών. Η πρόσληψη θα γίνει με πάγια αντιμισθία. Αποστολή βιογραφικών στο: info@milazosimidou.com