Ζητείται νέος/νέα δικηγόρος

Δικηγορικό γραφείο στο Κέντρο της Αθήνας [Αρχαιολογικό Μουσείο] αναζητά νέα/ο δικηγόρο για ενασχόληση με αστικές, εμπορικές και ποινικές υποθέσεις. Απαιτείται άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας και χρήση Η/Υ. Ωράριο 09:00 – 17:30, αμοιβή 1.125 € πλέον ΦΠΑ, πλέον των 2/3 των ασφαλιστικών εισφορών. Άριστο περιβάλλον εργασίας.

 Αποστολή βιογραφικών στο email sispap4@gmail.com