Ζητείται βοηθός συμβολαιογράφου

Ζητείται βοηθός συμβολαιογράφου – γραμματέας από το συμβολαιογραφείο της συμβολαιογράφου «ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Α. ΕΛΙΣΑΒΕΤ» στην Αθήνα (Κολωνάκι) για πενθήμερη, 8ωρη απασχόληση. Ωράριο 09.30 π.μ. – 17.30 μ.μ. Αποδοχές αναλόγως προσόντων και εμπειρίας με δυνατότητα εξέλιξης. Απαραίτητα προσόντα: άριστη χρήση Η/Υ, πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας, γνώσεις γραμματειακής υποστήριξης (οργανωτικές ικανότητες, αρχειοθέτηση φακέλων, εξυπηρέτηση πελατών, ηλεκτρονική αλληλογραφία), συγγραφή και διόρθωση συμβολαιογραφικών πράξεων. Απαραίτητη προϋπόθεση η 12μηνη τουλάχιστον προϋπηρεσία σε συμβολαιογραφείο ή σε δικηγορικό γραφείο με αντικείμενο τις μεταβιβάσεις ή σε γραφείο κτηματογράφησης / κτηματολογικό γραφείο. E-mail αποστολής βιογραφικού: elisavet.papakostopoulou@gmail.com

Κατηγορία: Νέοι Δικηγόροι