Ζητούνται ασκούμενοι/ες δικηγόροι

Ζητούνται ασκούμενοι/ες δικηγόροι για πλήρη απασχόληση στην νομική υπηρεσία της εταιρείας «INTRUM HELLAS ΑΕΔΑΔΠ». Αντικείμενο απασχόλησης: αναγκαστική εκτέλεση, αστικό και εμπορικό δίκαιο. Ωράριο εργασίας 9:00-17:00, μισθός 650€/μηνιαίως συν κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών υγείας. Αποστολή βιογραφικών στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου KyriakosV@gr.intrum.com .