ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ/ΕΣ ΔΙΚΗΓΌΡΟΙ

Από δικηγορική εταιρεία με έδρα στους Αμπελόκηπους  Αθηνών με αντικείμενο το δίκαιο αναγκαστικής εκτέλεσης και το τραπεζικό δίκαιο ζητούνται ασκούμενοι/ες δικηγόροι. Απαραίτητη προϋπόθεση η ευχερής χρήση της πλατφόρμας Microsoft Office. Αμοιβή 700€ και κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών. Ωράριο 9 π.μ.-17:00 μ.μ. Αποστολή βιογραφικών στη διεύθυνση: info@thanosvasilakis.gr, τηλ. επικ. 2106440005.