Ζητούνται ασκούμενοι/ες δικηγόροι

Ζητούνται ασκούμενοι/ες δικηγόροι για πλήρη απασχόληση στην νομική υπηρεσία της εταιρείας «INTRUM HELLAS ΑΕΔΑΔΠ». Αντικείμενο απασχόλησης: αστικό, εμπορικό, τραπεζικό δίκαιο, αγωγές κατά Ελληνικού Δημοσίου. Ωράριο εργασίας 9:00-17:00, μισθός 650€/μηνιαίως συν κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών υγείας. Αποστολή βιογραφικών στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου PantelaiouA@gr.intrum.com.