Ζητούνται δικηγόροι

 1. « Δικηγορική εταιρεία στο κέντρο της Αθήνας αναζητά για πλήρη απασχόληση δικηγόρο, με τα ακόλουθα προσόντα:

Τουλάχιστον έξι με οκτώ (6-8) έτη πραγματικής πρότερης εμπειρίας με κύριο αντικείμενο ενασχόλησης το εμπορικό, εταιρικό και εν γένει δίκαιο επιχειρήσεων.

Απαραίτητη η άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (working level).

 

Θα ληφθούν υπόψη:

 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών κατά προτίμηση στο εμπορικό δίκαιο ή/και στο αστικό δίκαιο ή/και στο εργατικό δίκαιο.
 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας θα συνεκτιμηθεί.
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ  (MS Office).
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες, ικανότητα εργασίας σε ομάδα και σε πιεστικά χρονοδιαγράμματα.

 

 • Προσφέρεται αμοιβή 1.500€ – 2.000€ αναλόγως προσόντων, ωράριο 09.00-19.00 και δυνατότητες εξέλιξης σε ένα σύγχρονο περιβάλλον εργασίας, σε μία δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: pclawyer1@gmail.com

 

Όλα τα βιογραφικά σημειώματα θα θεωρηθούν εμπιστευτικά.»

 

 1. «Δικηγορική εταιρεία στο κέντρο της Αθήνας αναζητά για πλήρη απασχόληση δικηγόρο, με τα ακόλουθα προσόντα:

Τουλάχιστον οκτώ με δέκα (8-10) έτη πραγματικής πρότερης εμπειρίας με κύριο αντικείμενο ενασχόλησης το εμπορικό δίκαιο και εν γένει δίκαιο εταιρειών.

Πρότερη εμπειρία στον τομέα της ενέργειας ή/και σε υποθέσεις εργατικού δικαίου θα συνεκτιμηθεί ως πρόσθετο προσόν.

Απαραίτητη η άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (working level).

 

Θα ληφθούν υπόψη:

 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών κατά προτίμηση στο εμπορικό δίκαιο ή/και στο εταιρικό ή/και στο αστικό δίκαιο.
 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας θα συνεκτιμηθεί.
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ  (MS Office).
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες, ικανότητα εργασίας σε ομάδα και σε πιεστικά χρονοδιαγράμματα.

 • Προσφέρεται αμοιβή 2.000€ – 2.500€ αναλόγως προσόντων, ωράριο 09.00-19.00 και δυνατότητες εξέλιξης σε ένα σύγχρονο περιβάλλον εργασίας, σε μία δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: pclawyer1@gmail.com 

 

Όλα τα βιογραφικά σημειώματα θα θεωρηθούν εμπιστευτικά.»