Ζητούνται δύο δικηγόροι

Η εταιρεία ανάπτυξης και αξιοποίησης ακινήτων DIMAND AE, αναζητά να εντάξει στο ανθρώπινο δυναμικό της Γενικής Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών δύο (2) νέους δικηγόρους:

– Ένα Δικηγόρο με ειδίκευση στο Δημόσιο Δίκαιο, με σχετική εμπειρία 2-5 ετών, για ενασχόληση με ζητήματα δημοσίου δικαίου, μεταβίβασης, ανάπτυξης και διαχείρισης ακινήτων

-Ένα Δικηγόρο με ειδίκευση στο Ιδιωτικό Δίκαιο (Αστικό/ Εμπορικό), με σχετική εμπειρία 2-5 ετών.

Περιγραφή θέσης εργασίας Δημοσίου Δικαίου:

– Σύνταξη και επισκόπηση συμβάσεων και διακηρύξεων, έλεγχος των όρων και διατάξεων αυτών

– Υποστήριξη της εταιρείας στη συμμετοχή της σε δημόσιους διαγωνισμούς

– Σύνταξη δικογράφων και διενέργεια λοιπών δικαστικών ενεργειών

– Διεξαγωγή ελέγχων τίτλων και κτηματολογικής έρευνας στο πλαίσιο μεταβίβασης και ανάπτυξης ακινήτων

– Προετοιμασία συμβολαίων αγοραπωλησίας ακινήτων

Περιγραφή θέσης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου:

-Σύνταξη και επισκόπηση συμβάσεων, συμφωνητικών μισθώσεως και λοιπά συμφωνητικά καθώς και των όρων τους για νομιμότητα, ορθότητα, εγκυρότητα.

-Διεξαγωγή ελέγχων σε κτηματολογικά Γραφεία και Υποθηκοφυλακεία

-Σύνταξη δικογράφων και λοιπών δικαστικών πράξεων

-Σύνταξη και επισκόπηση συμβολαίων αγοραπωλησίας ακινήτων

-Επιμέλεια εταιρικών εγγράφων (καταστατικών-Πρακτικών) των εταιρειών του Ομίλου

Απαραίτητα προσόντα:

–    Πτυχίο Νομικής, μέλος Δικηγορικού Συλλόγου

–    Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών Δημοσίου Δικαίου (για τη θέση Δημοσίου Δικαίου)

–    Εμπειρία δύο έως πέντε (2-5) ετών σε σχετικό αντικείμενο

–    Άριστη γνώση αγγλικών και Η/Υ

–     Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες

–     Ικανότητα να συνεργαστεί με διαφορετικές ειδικότητες

–     Για τους άρρενες υποψηφίους, ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Βασικοί όροι συνεργασίας

–  Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών (ΔΠΥ) ελευθέρου επαγγελματία με κάλυψη του ΦΠΑ και των ασφαλιστικών εισφορών μέχρι τη 2η ασφαλιστική κλάση

Παροχές

  • Αποδοχές 1500 ευρώ μεικτά μηνιαίως ( ΔΠΥ-12μήνες)
  • Συσκευή και συμβόλαιο κινητής τηλεφωνίας
  • Ώρες εργασίας: 9-6μμ
  • Πλήρη κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών από τον εργοδότη μέχρι τη 2η ασφαλιστική κλάση, καθώς και του ΦΠΑ
  • Πρόσθετη ιδιωτική ασφάλιση υγείας
  • Άριστο εργασιακό περιβάλλον

Μπορείτε να αποστέλλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο hr@dimand.gr και στη συνέχεια θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για τον προγραμματισμό συνέντευξης.

Για να δείτε περισσότερα για την εταιρεία μας μπορείτε να επισκεφθείτε το site μας: www.dimand.gr