Σημειώσεις Διοικητικού Δικαίου

Aγαπητοί συνάδλεφοι

Συνημμένα θα βρείτε τα πρακτικά και τις σημειώσεις των κ.κ. Γ. Ρουβά και Π. Γαλάνη από το 26.4.2024 σεμινάριο τους για το Διοικητικό Δίκαιο.

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΕΑΝΔΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΤΕΛΙΟΣ ΒΟΥΚΟΥΝΑΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΓΑΛΑΝΗΣ Διοικητικό – Σεμινάριο ΕΑΝΔΑ Πρακτικά

 

Ενδεικτικές Απαντήσεις στις Ασκήσεις και Πρακτικά του Σεμιναρίου Γενικού Διοικητικού Δικαίου

(1)Σεμινάριο Γενικού Διοικητικού Δικαίου (2)

Aσκήσεις και Πρακτικά Θέματα (3)