ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΕΑΝΔΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών, κατά τη συνεδρίαση της 27/2/2024, αποφάσισε την προκήρυξη αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου στις 29-3-2024, ημέρα Παρασκευή, και ώρες 08.00 έως 20.00, στο κτίριο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (Ακαδημίας 60).

  1. Στις αρχαιρεσίες θα μπορούν να λάβουν μέρος:

(i) Ασκούμενοι Δικηγόροι Αθηνών που έχουν καταθέσει τα δικαιολογητικά για την εγγραφή τους στο Μητρώο Ασκουμένων μέχρι και την 29-3-2024 (ημερομηνία διεξαγωγής των αρχαιρεσιών), και

(ii) Δικηγόροι Αθηνών που έχουν εγγραφεί στο Μητρώο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από την 1-1-2016 μέχρι και την 29-3-2024.

Οι ασκούμενοι δικηγόροι στους οποίους δεν θα έχει χορηγηθεί ταυτότητα ασκούμενου δικηγόρου μέχρι την ημέρα των αρχαιρεσιών, ψηφίζουν με σχετική βεβαίωση από το Τμήμα Ασκουμένων του ΔΣΑ, στην οποία θα αναφέρεται ότι έχουν καταθέσει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

Στα πλαίσια της εκλογικής διαδικασίας ορίζεται ομόφωνα πενταμελής Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, η οποία έχει την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ως εξής:

Πρόεδρος (Κέλλυ Σταυρουλάκη), Τακτικά Μέλη (Γεράσιμος Πλαμαντούρας, Δανάη Τσάκαλου, Αντώνης Μαγκίνας, Μιχάλης Μιχαλάκης), Αναπληρωματικό Μέλος (Παντελής Στεργιάννης).

Οι υποψηφιότητες θα κατατεθούν με αιτήσεις που θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στα μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής (Κ.ΕΦ.Ε.) έως και την  21-3-2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00:

Κέλλυ Σταυρουλάκη (kellystavr@gmail.com),  Γεράσιμος Πλαμαντούρας (gplamantouras@gmail.com), Δανάη Τσάκαλου (danae.tsakalou@gmail.com), Αντώνης Μαγκίνας (amagkinas@gmail.com) και Μιχάλης Μιχαλάκης (michalakismic19@gmail.com).

Η Κ.ΕΦ.Ε. θα εξειδικεύσει τις λεπτομέρειες της εκλογικής διαδικασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση, στο καταστατικό και στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της ΕΑΝΔΑ.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΕΑΝΔΑ

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                               Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

     ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΕΡΖΙΜΠΑΣΗΣ                                                                                         ΣΤΕΛΙΟΣ ΒΟΥΚΟΥΝΑΣ