ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑΣ 2024

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑΣ 2024

Η Ένωση Ελλήνων Ποινικολόγων διοργανώνει σεμινάρια για την τέχνη της ποινικής
δικηγορίας με έναρξη τον Απρίλιο του 2024.

Σκοπός των σεμιναρίων είναι να αναδειχθούν τα σύνθετα ζητήματα που αντιμετωπίζει ο
ποινικολόγος που χειρίζεται μια υπόθεση και να υποδειχθούν τεχνικές για την επιτυχή
διαχείρισή τους. Τα οκτώ συνολικώς απογευματινά σεμινάρια, με συχνότητα ένα ανά
εβδομάδα, θα διεξαχθούν μέσω της πλατφόρμας zoom κάθε Τετάρτη (18:00-20:00) για
τους μήνες Απρίλιο – Ιούνιο 2024. ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑΣ 2024