Κατάθεση αίτησης ακύρωσης κατά της εφαρμοστικής πράξης του νέου φορολιγικού νόμου (Ν. 5073/2023)

Σήμερα 17.6.2024 οι  εκπρόσωποι των Ενώσεων Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών, Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης, Λαμίας, Λάρισας, Πειραιά και Ρόδου καταθέσαμε τ4 αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά της εφαρμοστικής πράξης του νέου φορολογικού νόμου (Ν. 5073/2023), ο οποίος εισήγαγε τεκμαρτό φορολογητέο εισόδημα για τους ελεύθερους επαγγελματίες πλήττοντας ιδίως τους νεότερους. Ο νόμος 5073/2023 δεν καταπολέμησε την φοροδιαφυγή όπως στόχευε, αλλά επέφερε ένα επιπρόσθετο οικονομικό βάρος στους ελεύθερους επαγγελματίες. Κανένας νόμος, ο οποίος αντίκειται σε θεμελιώδεις συνταγματικές αρχές δεν θα μείνει ανέλεγκτος και ότι ως συλλειτουργοί της Δικαιοσύνης θα πράξουμε οτιδήποτε είναι αναγκαίο για την υπεράσπιση των συλλογικών μας συμφερόντων.

 

.